Atelier

pozadi-navlne

Netradiční tkalcovna na vlně byla otevřena v roce 2013 za účelem obnovy zpracování přírodního materiálu – VLNY.  Dílna vznikla za podpory ministerstva zemědělství v rámci programu „Zakládání a rozvoj mikro podniků“ určeného pro zvýšení zaměstnanosti v malých obcích.

Netradiční tkalcovna na vlně je provozována jako chráněná dílna. Vznikla zde pracovní místa pro invalidní občany, kteří těžko nacházejí pracovní uplatnění. Díky různorodosti pracovních činností v dílně a hlavně různorodosti vloh a schopností zaměstnanců vzniká pestrá mozaika netradičních vlněných výrobků, za kterou se skrývá ještě pestřejší mozaika lidských osudů.

V chráněné dílně na vlně zpracováváme surovou vlnu tradičním způsobem – praní, česání, barvení, předení, tkaní, plstění.

Prohlídky

Člunek, bidlen, krampl, sukadlo, motovidlo, kolovrátek a dokonce i paprsek. Pomocníci, co v rukách ožívají a do práce se hned dají. Chceš-li poznat je více, stačí přijít blíže a zaklepat u vrátek. Pak uvidíš, kolik příběhů v sobě každý koberec či taška skrývá a o čem si v tichosti zpívá.
Provedeme vás v naší netradiční tkalcovně na vlně tradičním zpracováním vlny a rádi se s vámi podělíme o získané zkušenosti se zpracováním vlny. Ukážeme vám rozdílnost ovčí, jiné ovčí a ještě jiné ovčí, lamí a kozí vlny… jak to dopadne, když se vlněný koberec vypere v pračce na „vyvářku“….jestli je na předení potřeba velký palec či velký jazyk…. Jak se tká plátno, ryps a képr… jak může z vlny vzniknout zimní obuv…..

V každém ročním období pořádáme dny otevřených dveří s ukázkou zpracování vlny. Pokud chcete zasílat pozvánky stačí, když pošlete váš e-mail na adresu navlne@navlne.com a do předmětu napíšete „Zasílání pozvánek netradiční tkalcovny na vlně“

Během roku můžete netradiční tkalcovna na vlně navštívit na adrese Bošice 45, 384 81 Čkyně v tyto dny:

Pondělí 9.00 – 15.00
Středa 9.00 – 15.00
Pátek 9.00 – 15.00

Návštěva je možná i v jiné dny po telefonické dohodě na tel. č. 775 037 437.

Vstupné

Ukázka zpracování vlny                                  35,- Kč
Ukázka zpracování vlny a návštěva farmy  40,- Kč

Děti do 3 let zdarma.
Slevy pro skupiny nad 15 osob.

Výrobky z netradiční tkalcovny a chráněné dílny na vlně můžete potkat také na řemeslných trzích a různých slavnostech viz. kalendář akcí

Zpracování vlny

V netradiční tkalcovně na vlně při zpracování vlny používáme tyto pomocníky:

BUBNOVÁ ČESAČKA – pomáhá nám rozčesat a rozvolnit vypranou surovou vlnu.  Tradičně se k česání vlny používají krample, kterými se vlna krampluje, ale česání na bubnové česačce  je daleko snazší.

KOLOVRAT – nutná součást vybavení na zpracování vlny. Kolovrátek nám pomáhá spřádat rozčesanou vlnu.

SUKADLO ÚTKU – slouží k navíjení útkové příze na cívky, které se vkládají do člunku.  Používáme rychlejší elektrickou verzi.

MALÝ STOLNÍ TKALCOVSKÝ STAV – čtyřlistý tkalcovský stav o pracovní šíři 70 cm. Používáme ke tkaní koberců, rohožek, podsedáků a tašek.

ČTYŘLISTÝ TKALCOVSKÝ STAV – čtyřlistý tkalcovský stav o pracovní šíři 90 cm. Používáme převážně ke tkaní vlněných koberců a tkanin.

VELKÝ TKALCOVSKÝ STAV „FERDINAND“ – osmilistý tkalcovský stav o pracovní šíři 130 cm. Na Ferdinandovi tkáme tkaniny, ze kterých se šijí tašky, vesty, mikiny.