Loučíme se s prostorem...

23.12.2020

Zlomový rok 2020 změnil život i nám.

Loučíme se s prostorem tkalcovny Na vlně.

Tímto končí i prohlídky tkalcovny a farmy.

Vlna se mnou zůstává stále.

Vlněné výrobky budu vyrábět i nadále.

Ráda za Vámi přijedu s vlnou na tvořivá odpoledne či workshopy.

Těším se na viděnou na trzích nebo při tvoření s vlnou.

Přeji vše dobré,

Ivana Jiřičková